Trà Các Loại Mới Về

Trà hoa cúc: 750,000đ/kg

Trà kim ngân hoa: 600,000đ/kg

Trà hoa đậu biếc: 600,000đ/kg

Trà hoa mẫu đơn: 500,000đ/kg

 

 

Nông sản dũng hà Nông sản dũng hà