Rau Củ Sạch Đà Lạt Mới Về

Rau Củ Sạch Đà Lạt Mới Về

Cải Xoăn: 80,000đ/kg

Cải Bó Xôi: 80,000đ/kg

Khoai lang mật Đà Lạt: 45,000đ/kg

Bí nụ: 110,000đ/kg

 

 

Nông sản dũng hà Nông sản dũng hà