Đặc Sản Vùng Miền Mới Về

Đặc Sản Vùng Miền Mới Về

Rau rừng Gia Lai (rau lủi): 50,000đ/Kg

Rau bò khai: 50,000đ/kg

Tiêu Xanh nguyên chùm: 150,000đ/kg

Ngồng tỏi: 65,000đ/kg

Nông sản dũng hà Nông sản dũng hà