https://nongsandungha.com/wp-content/uploads/buoi_dien06.jpg

Bán bưởi diễn xịn – chuẩn đất Diễn

Bán bưởi diễn xịn - chuẩn đất Diễn Xưa kia, có một thức quà quý trời đất ban cho mảnh đất thủ đô, thứ quả chỉ dùng để tiến vua, đó là bưởi diễn. Dần dần nó trở thành một loại quả quen thuộc trong mỗi gia đình Việt, là…[…]