https://nongsandungha.com/wp-content/uploads/cu-ha-thu-o-trang.jpg

Bán hà thủ ô trắng tại đâu Hà Nội?

Bán hà thủ ô trắng tại đâu Hà Nội? Hà thủ ô trắng Hà thủ ô trắng có tên khoa học là Streptocaulon juventas Merr thuộc họ Thiên lý - Asclepiadaceae. Hà thủ ô trắng còn có tên dân gian là Dây sữa bò, Hà thủ ô nam, Bạch hà thủ…[…]