https://nongsandungha.com/wp-content/uploads/2017/03/MN-H11.jpg

Mua mộc nhĩ rừng ở đâu?

Mộc nhĩ rừng là một loại nấm mọc tự nhiên trên các thân cây gỗ mục ở trên rừng. Vì đây là loại mọc nhiên nên kích thước không đồng đều như mộc nhĩ nuôi cấy. Tuy vậy nhưng mộc nhĩ rừng có mùi tự nhiên rất đặc trưng. Những…[…]