https://nongsandungha.com/wp-content/uploads/2016/12/tam-gui-gao-2.png

Bán tầm gửi gạo tại Hà Nội- Tầm gửi chất lượng chuẩn

Tầm gửi là một loài cây mọc hoang, có thể tìm thấy ở nhiều nơi rộng khắp các tỉnh thành. Cây mọc bám trên nhiều loại thân gỗ trong đó có cây gạo là nhiều nhất nên mới có tên gọi là tầm gửi gạo. Kinh nghiệm dân gian cho…[…]