https://nongsandungha.com/wp-content/uploads/2016/12/tam-gui-nghien-4.png

Bán tầm gửi nghiến tại Hà Nội

Tầm gửi nghiến hay có tên gọi khác là tầm gửi cây nghiến. Thường có nhiều ở các tỉnh như: Bắc Cạn, Hà Giang, Tây Bắc, Thái Nguyên,... và nhiều tỉnh vùng núi phía Bắc. Cây có tác dụng chữa rất nhiều bệnh và rất được tin dùng hiện nay.…[…]