https://nongsandungha.com/wp-content/uploads/cu-mai-hoai-son.jpg

Địa chỉ bán củ mài chất lượng tốt nhất tại Hà Nội

Củ mài là gì? Củ mài còn có tên gọi là sơn dược, chính hoài, củ khoai mài, hoài sơn, củ lỗ (Củ mài là một loại thực phẩm giàu dinh dưỡng được nhân dân ta sử dụng hàng trăm năm. Trong kháng chiến nhờ có củ mài mà bộ đội ta bảo đảm được nguồn lương…[…]