https://nongsandungha.com/wp-content/uploads/2017/03/nom-rau-don-tuoi-ngon.jpg

Rau dớn – Món ngon lạ nơi rừng núi

Mùa mưa, núi rừng càng trở nên ẩm ướt. Ấy là lúc những ngọn rau dớn xanh tươi mơn mởn bắt đầu tươi tốt. Người dân nơi đây bắt đầu lên núi hái những lọn rau dớn xanh mơn mởn và đem về chế biến thành các món ngon. Ai…[…]