https://nongsandungha.com/wp-content/uploads/2017/02/mầm-đá-H1-e1502957763552.jpg

Cách chế biến mầm đá hấp dẫn

Mầm đá – cái tên tưởng chừng như chỉ được nghe trong Trạng Quỳnh, nay lại có thật ở ngoài đời. Thật ra đay là một loại họ cải, là tinh hoa của đời đất vùng Sapa. Gọi là mầm đá bởi cây nhìn giống cải ngồng nhưng ít lá…[…]