https://nongsandungha.com/wp-content/uploads/2016/06/ngo-xu--n-1.jpg

Đôi điều chưa biết về Ngó Xuân

Đã bao giờ bạn nghe tới cái tên Ngó Xuân. Tưởng chừng, đó chỉ là một loại rau xa lạ với mọi người. Tuy nhiên, đây là một đặc sản của vùng xứ lạnh ở tỉnh Lao Cai. Đây là một loại cây cho lá và củ đều ăn được.Có…[…]