https://nongsandungha.com/wp-content/uploads/2017/03/mon-an-bai-thuoc-sam-cau.jpg

Sâm cau- Dược liệu quý từ thiên nhiên

Sâm Cau - Dược liệu quý từ thiên nhiên Sâm cau là loại cây mộc phổ biến ở đồi cỏ ven rừng núi của các tỉnh miền Bắc. Nó chủ yếu được phân bố ở các tỉnh Lạng Sơn, Lào Cai, Điện Biên và Hòa Bình. Sâm cau cũng được…[…]