https://nongsandungha.com/wp-content/uploads/2017/05/cay-giong-bo-khai-e1495442581571.jpg

Cây giống bò khai

Cây rau bò khai hay còn có tên là Dạ Hiến, Khau Hương, Phắc Hiển,… Nó còn có tên khoa học là Erythropalum Scandens Blume và thuộc họ Dây Hương. Gần đây rất nhiều người săn lung cây giống bò khai về trồng để sử dụng. Chúng ta có thể…[…]