https://nongsandungha.com/wp-content/uploads/2016/10/câygiongmangtay.jpg

Cây giống măng tây xanh F1 chất lượng hàng đầu

Cây giống măng tây xanh thường dược sử dụng nhiều nhất là loại giống F1, cây giống có thể lấy từ cây giống ươm từ hạt hoặc trồng bằng rễ cây măng tây . Giống F1 là giống jersey F1 nhập khẩu bên mỹ có chiều cao từ 20-30 cm và…[…]