https://nongsandungha.com/wp-content/uploads/2016/11/rau-dớn-xào.jpg

Rau dớn xào tỏi, món ăn dân dã từ thiên nhiên

Tiết xuân, khí hậu miền sơn cước mát dịu, cây lá tươi xanh. Rau cỏ chen nhau mọc dưới những tán rừng. Sau những buổi làm nương. Người dân vùng cao lại mang gùi tìm hái rau rừng về cải thiện bữa ăn trong gia đình. Và loại rau luôn được “ưu…[…]