https://nongsandungha.com/wp-content/uploads/2016/10/tac-dung-cua-chuoi-hot.jpg

Tác dụng của chuối hột khô như thế nào?

Chuối hột khô được xao phơi từ quả chuối hột rừng. Chuối hột rừng thuộc họ Chuối - Musaceae. Thân cao 2-4 mét, to, màu xanh. Lá to, có phiến dài, xanh hơi mốc mốc. Buồng hoa nằm ngang, còn hoa thì đỏ tươi dựng thẳng đứng; mo đỏ sẫm,…[…]