https://nongsandungha.com/wp-content/uploads/2017/02/ca-gai-leo-1.jpg

Cà gai leo- Công dụng quý từ tự nhiên

Cà gai leo- Công dụng quý từ tự nhiên Cà gai leo còn có nhiều tên gọi khác như cà vạch, cà gai dây, cà Hải Nam, cà lù… Loài này được  xem là một vị thuốc Nam, có rất nhiều tác dụng tốt cho cơ thể.  Nó thường trồng…[…]