https://nongsandungha.com/wp-content/uploads/2016/08/cay-la-giang.jpg

Công dụng chữa bệnh tuyệt vời từ lá giang

Công dụng chữa bệnh tuyệt vời từ lá giang Lá giang là loài dây leo thường sống ven sông rạch thuộc vùng Đông Nam Á. Loài cây này phân bố ở Trung Quốc, Lào, Campuchia và Việt Nam. Ở Việt Nam, cây mọc ở nhiều nơi thuộc các tỉnh miền…[…]