https://nongsandungha.com/wp-content/uploads/2017/03/bồn-bồn.png

Những công dụng tuyệt vời của bồn bồn ít ai ngờ đến

1.     Tìm hiểu về bồn bồn Bồn bồn còn được gọi là thủy hương hồ, cỏ nến… Nó có tên khoa học là Typha orientalis G.A, họ hương bồ (Typhaceae). Tại Việt Nam, bồn bồn là đặc sản của vùng nước ngập mặn mũi Cà Mau.Bắt đầu từ tháng 5,…[…]