https://nongsandungha.com/wp-content/uploads/ngoc-cham-trang-1.jpg

Công dụng “thần kỳ” của nấm ngọc châm trắng

Nấm ngọc châm trắng và công dụng thần kỳ mà nó đem lại  Nấm ngọc châm trắng thuộc nhóm nấm Ngọc. Nó còn có tên gọi khác là nấm hải sản, vì đặc tính và mùi vị giống hải sản. Mũ nấm ngọc châm trắng nhỏ, màu trắng, thân mập…[…]