https://nongsandungha.com/wp-content/uploads/2017/03/tac-dung-cua-rau-don.jpg

Rau dớn- đặc sản của vùng rừng núi

Khí hậu miền sơn cước mát dịu là môi trường hoàn hảo cho những loại rau rừng phát triển. Một trong số đó phải kể đến đó là rau dớn. Sau những buổi làm nương mệt mỏi, người dân vùng cao lại ngắt vài lọn rau rớn về chế biến…[…]