https://nongsandungha.com/wp-content/uploads/na-lạng-sơn-giá-bao-nhiêu.jpg

Giá cả thị trường 2018: Na Lạng Sơn giá bao nhiêu 1 kg

Thị trường bán Na Lạng Sơn Na Chi Lăng - Lạng Sơn được trồng theo tiêu chuẩn VietGap, tuyển chọn kỹ lưỡng cho thị trường Thủ đô. Khi xuất bán các quả na được đóng vào những thùng được thiết kế bắt mắt không kém gì hoa quả ngoại nhập.…[…]