https://nongsandungha.com/wp-content/uploads/che-day-sao-cao-bang-1-1.png

Giá chè dây sao Cao Bằng Tại Hà Nội là bao nhiêu

Giá chè dây sao Cao Bằng Chè dây sao Cao Bằng Chè dây sao Cao Bằng có tên khoa học Ampelopsis Cantoniensis Planch họ Nho (Vitacae), chè dây còn được gọi là Thau rả (theo dân tộc Tày) hay Khau rả (theo dân tộc Nùng). Đây là một loại cây leo,…[…]