https://nongsandungha.com/wp-content/uploads/cu-ha-thu-o-trang.jpg

Giá hà thủ ô trắng tại Hà Nội?

Giá hà thủ ô trắng tại Hà Nội? Hà thủ ô trắng Hà thủ ô trắng có tên khoa học Streptocaulon juventus (Lour) Merr, họ Thiên lý Asclepiadaceae. Hà thủ ô trắng còn có tên là Mã liên an, Dây mốc, Củ vú bò, Dây sừng bò, Cây sữa bò.Ở nước…[…]