https://nongsandungha.com/wp-content/uploads/giá-thanh-long-trắng.jpg

Giá thanh long trắng giảm dốc không phanh khó tiêu thụ

Biến động yếu tố "giá" Với tâm lý mua hàng chung của chị em phụ nữ, họ rất quan tâm tới yếu tố giá. Giá bán tác động và gây ảnh hưởng tới khả năng chi tiêu của nhiều người. Dù ở mặt hàng nào thì người mua cũng đòi…[…]