https://nongsandungha.com/wp-content/uploads/2017/03/Picture574.jpg

Lá giang nấu món gì?

Lá giang nấu món gì? Lá giang là một loại cây mọc hoang, chủ yếu ở các tỉnh miền Trung và đồng bằng sông Cửu Long. Chính vì nó không tốn công chăm bón nên giá thành của nó rất rẻ và được ưa chuộng. Ngoài những công dụng chữa…[…]