https://nongsandungha.com/wp-content/uploads/2017/03/mam-da.jpg

Lên Sapa thưởng thức hương vị tươi ngon của mầm đá

Đã từng đi vào trong những câu chuyện dân gian thuở nào của Trạng Quỳnh từ xa xưa, mầm đá chính là món ngon mà ông Trạng đêm để dâng vua. Đây là món ngon đệ nhất vùng xứ lạnh Sa Pa. Nó cũng là món rau được yêu thích…[…]