https://nongsandungha.com/wp-content/uploads/2016/07/rau-cầu-vồng.jpg

Hướng dẫn trồng cải cầu vồng

  Hiện nay rau sạch rất hiếm và rất đắt đặc biệt giá cải cầu vồng cũng là một thực phẩm mà chúng tôi đang đề cập tới. Do đó Công Ty Nông sản Dũng Hà xin hướng dẫn kĩ thuật cơ bản để có rau cải vồng tại nhà…[…]