https://nongsandungha.com/wp-content/uploads/images-4.jpg

Mua hà thủ ô trắng tại đâu Hà Nội?

Mua hà thủ ô trắng tại đâu Hà Nội Hà thủ ô trắng hay còn gọi là Mã liên an, Dây mốc, Củ vú bò, Dây sừng bò, Cây sữa bò, có tên khoa học Streptocaulon juventus (Lour) Merr, họ Thiên lý ASCLEPIADACEAE. Đây là một cây thuốc quý. Lá, rễ,…[…]