https://nongsandungha.com/wp-content/uploads/2016/11/mua-rau-bo-khai.jpg

Cung cấp rau bò khai đặc sản Tây Bắc tại Hà Nội

Khi còn là một đứa trẻ của núi rừng Tây Bắc. Chỉ cần một buổi chiều dong chơi trên núi là mang về nhà cả một rổ toàn rau là rau cả nhà ăn không hết. Và khi ấy rau bò khai là thứ rau bổ dưỡng thường xuyên xuất hiện…[…]