https://nongsandungha.com/wp-content/uploads/2017/02/rau-bò-khai-H2.jpg

Tác dụng của rau bò khai

Rau bò khai là một loại rau rừng mọc nhiều ở vùng núi phía Bắc. Rau bò khai còn có nhiều tên gọi khác tùy vào từng địa phương như: rau hiến, rau phắc hiển hay rau lòng châu sói… Rau bò khai có “ngoại hình” khá giống với ngọn…[…]