https://nongsandungha.com/wp-content/uploads/2018/06/phan-biet-hat-chia-va-hat-e.jpg

Hạt chia và hạt é có gì khác nhau?

Hạt chia và hạt é là hai loại hạt có bề ngoài, kích thước khá giống nhau. Chưa kể đến hạt chia và hạt é đều là loại hạt nở trong nước tạo thành gel. Sử dụng hạt chia và hạt é đều đem lại những tác dụng tuyệt vời…[…]