https://nongsandungha.com/wp-content/uploads/2017/02/d.jpg

Tác dụng của nghệ đen khô

Nghệ đen hay trong đông y có tên gọi khác là nga truật. Từng vùng gọi theo nhiều tên khác nhau như ngải tím, ngải xanh… Nghệ đen khô được biết đến với rất nhiều công dụng khác nhau mà công dụng nào cũng đáng tin cậy. Tuy nhiên không…[…]