https://nongsandungha.com/wp-content/uploads/2016/11/rau-lủi.jpeg

Rau lủi và tác dụng tốt đối với sức khỏe

Rau lủi thường được gọi với cái tên quen thuộc rau rừng Gia Lai. Là loại rau mọc trên rừng, thân cây và có sắc tím và lá hình răng cưa. Thoạt nhìn giống với còn cây bầu đất ở dưới xuôi. Rau lủi có rất nhiều tác dụng, thường được…[…]