https://nongsandungha.com/wp-content/uploads/2016/12/tam-gui-gao-4.png

Tác dụng của tầm gửi gạo

Y học cổ truyền cho biết, mỗi một loại tầm gửi đều có một công dụng riêng. Loại tầm gửi được đánh giá cao là tầm gửi mọc trên cây gạo hay người ta thường gọi là tầm gửi gạo. Tầm gửi gạo có rất nhiều tác dụng, nhưng không…[…]