https://nongsandungha.com/wp-content/uploads/2017/02/phuong-phap-dung-tam-sen-chua-mat-ngu-1.jpg

Tâm sen chữa mất ngủ, an thần cực hiệu quả

Một số bài thuốc và tác dụng của tâm sen: – Chè an thần: Tâm sen 5g, táo nhân 10g, lá vông 20g, hoa nhài tươi 10g. Tâm sen đem sao thơm (có thể dùng tâm sen khô). Táo nhân cũng sao đen rồi đập dập, lá vông sấy khô…[…]