https://nongsandungha.com/wp-content/uploads/cu-ha-thu-o-trang.jpg

Tác dụng thần dược của hà thủ ô trắng

Tác dụng thần dược của hà thủ ô trắng Hà thủ ô trắng còn có tên là Mã liên an, Dây mốc, Củ vú bò, Dây sừng bò, Cây sữa bò, tên khoa học Streptocaulon juventus (Lour) Merr, họ Thiên lý ASCLEPIADACEAE. Củ Hà thủ ô trắng vị đắng, tính mát,…[…]