https://nongsandungha.com/wp-content/uploads/x4.jpg

Cách nhận biết để chọn đúng đặc sản xoài Cát Chu Cao Lãnh

Việt Nam vốn phong phú về mặt hàng nông sản, riêng xoài đã có hơn 100 giống khác nhau. Tuy nhiên, hai vị trí đứng đầu đang thuộc về xoài Cát Chu Cao Lãnh và xoài cát Hòa Lộc. Nhìn bề ngoài, hai loại này khá giống nhau nhưng vị thì…[…]