Hoa Quả Mới Về

Hoa Quả Mới Về

Cam Khe Mây: 55,000đ/kg

Dâu Tây Đà Lạt: 200,000đ/kg

Bưởi da xanh loại ngon Đặc Biệt 1,2-dưới 1,5kg/quả: 75,000đ/quả

Xem thêm các sản phẩm có sẵn tại đây

Nông sản dũng hà Nông sản dũng hà

    2 Comments