Hoa Quả Mới Về

Hoa Quả Mới Về

Cơm sầu riêng Miền Tây bóc sẵn: 350,000đ/kg

Dâu Tây Đà Lạt: 250,000đ/kg

Bưởi năm roi Vĩnh Long: 35,000đ/quả

Bưởi da xanh loại ngon Đặc Biệt: 80,000đ/kg

 

Nông sản dũng hà Nông sản dũng hà

    2 Comments