Hoa Quả Mới Về

Hoa Quả Mới Về

Sầu Thái da xanh: 120,000đ/kg

Dâu Tây Đà Lạt: 250,000đ/kg

Bưởi da xanh Bến Tre: 75,000đ/kg

Bưởi năm roi Vĩnh Long: 350,000đ/chục

 

Nông sản dũng hà Nông sản dũng hà