Sản Phẩm Hoa Quả Mới Về

Sầu riêng Thái/ Ri6: 130,000đ/kg

Dâu Tây Đà Lạt: 200,000đ/ kg

Bơ 034 Đắk Lắk: 85,000đ/kg

Bưởi da xanh bến tre: 85,000đ/ quả

 

 

 

Nông sản dũng hà Nông sản dũng hà

    5 Comments