Tổng kho hạt giống rau sạch nội địa và nhập khẩu lớn nhất Toàn Quốc

    Giờ mờ cửa từ 7:00 đến 22:00 hàng ngày