CÁC SỐ TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG CỦA DŨNG HÀ

1. Tài khoản ngân hàng Vietcombank Tên: Nguyễn Đức Hà Ngân Hàng: Vietcombank chi nhánh Hà Nội Số tài khoản: 0491000024029 2. Tài khoản ngân hàng Techcombank Tên: Nguyễn Đức Hà Ngân hàng: Techcombank Hà Tây Số tài khoản: 19029482776999 3. Tài khoản ngân hàng Agribank Tên: Nguyễn Đức Hà Ngân hàng:…[…]