Tuyển trợ lý giám đốc

Mô tả công việc Nghe điện thoại, chăm sóc fanpage, trả lời thắc mắc của khách hàng Quản lý các dự án của công ty, đôn đốc nhân viên làm việc theo kịp tiến độ của dự án Phát triển nội dung website của công ty Lập báo cáo hàng…[…]

Tuyển Nhân viên Kinh doanh

Mô tả công việc - Tìm kiếm và tiếp cận các khách hàng mục tiêu - Tư vấn, giới thiệu với khách hàng về sản phẩm của Công ty theo danh sách khách hàng có sẵn. - Thường xuyên liên hệ, tìm hiểu nhu cầu khách hàng, thu hút các khách…[…]