CÁC SỐ TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG CỦA DŨNG HÀ

CÁC SỐ TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG CỦA DŨNG HÀ

1. Tài khoản ngân hàng Vietcombank

 • Tên: Nguyễn Đức Hà
 • Ngân Hàng: Vietcombank chi nhánh Hà Nội
 • Số tài khoản: 0491000024029

2. Tài khoản ngân hàng Techcombank

 • Tên: Nguyễn Đức Hà
 • Ngân hàng: Techcombank Hà Tây
 • Số tài khoản: 19029482776999

3. Tài khoản ngân hàng Agribank

 • Tên: Nguyễn Đức Hà
 • Ngân hàng: Agribank Bắc Từ Liêm
 • Số tài khoản: 1440205501509

4. Tài khoản ngân hàng Vietinbank

 • Tên: Nguyễn Đức Hà
 • Ngân hàng: Vietinbank Hai Bà Trưng
 • Số tài khoản: 102006106482

5. Tài khoản ngân hàng BIDV

 • Tên: Nguyễn Đức Dũng
 • ngân hàng: BIDV Cầu Giấy
 • Số tài khoản: 21510001276809

Sau khi quý khách chuyển hàng, liên hệ với Mr. Hà 01664345863 để xác nhận chuyển khoản.

Nông sản dũng hà Nông sản dũng hà