Đặc Sản Hà Giang Mới Về

Hạt mắc ca Mỹ : 165,000đ/gói 500gram

Hạt hạnh nhân tách vỏ: 210,000đ/gói

Nụ vối khô: 140,000đ/kg

Mật ong rừng quảng bạ: 270,000đ/chai 500ml

 

 

 

Nông sản dũng hà Nông sản dũng hà