1kg Gạo Tám Thái thơm ngon loại 1 rõ nguồn gốc tại nongsandungha.com

    Giờ mờ cửa từ 7:00 đến 22:00 hàng ngày