Thực Phẩm Tươi Sống thực phẩm tươi sống được đánh bắt trực tiếp bởi các ngư dân tại các vùng Phú Quốc, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nam Định,…Dũng Hà chuyên cung cấp các đồ tươi sống sạch tại các vùng miền