thực phẩm tươi sống được chăn nuôi và đánh bắt trực tiếp bởi các ngư dân tại các khu trang trại đủ giấy tờ an toàn thực phẩm hoặc vùng Phú Quốc, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nam Định,… Đảm bảo sạch 100% tự nhiên không dùng hóa chất, dư lượng thuốc kháng sinh trong nuôi trồng và chăm sóc