Với những mặt hàng đồ ướt đa dạng khắp vùng miền, được kiểm soát chất lượng chặt chẽ bởi Dũng Hà trong thời gian qua đã tạo nên thương hiệu uy tín của công ty.