Thực phẩm đông lạnh được Nông Sản Dũng Hà lấy trực tiếp từ những nhà cung cấp, uy tín chất lượng. Các sản phẩm đông lạnh được kiểm tra về chất lượng thời gian cũng như được bảo quản đúng quy định.